<Oficjalna Strona Mistrzostw Polski Księży w Piłce Nożnej Halowej
INFORMACJE DLA DRUŻYN

MIEJSCA MISTRZOSTW

Diecezja Radomska- Opoczno

1. Hala Sportowa przy ZSO w Opocznie
ul. Żeromskiego 3

Dojazd:

2. Hala Sportowa przy ZSS nr 1 w Opocznie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

Dojazd:

3. Hala Sportowa przy ZSS nr 3
ul. Armii Krajowej 1

Dojazd:Dojazd ogólny:


KOSZT UCZESTNICTWA

Podobnie jak w ubiegłych latach koszt uczestnictwa w Turnieju wynosi: 300 zł od drużyny (tę kwotę należy przesłać wcześniej
na konto przy zgłoszeniu drużyny) i 120 zł od uczestnika (ta kwota będzie pobierana przy imiennej rejestracji drużyny). Dodatkowo, drużyny pragnące skorzystać z wcześniejszego noclegu (z czwartku na piątek), zapłacą po 70 zł. od osoby(za nocleg i śniadanie) – informację o wcześniejszym przyjeździe proszę zgłosić
do głównego organizatora, do dnia 6 stycznia 2014 r.

UCZESTNICY

W Mistrzostwach biorą udział drużyny reprezentujące poszczególne diecezje. Każdą diecezję reprezentuje tylko jedna drużyna, którą przedstawia Diecezjalny Duszpasterz Sportowców (lub jego delegat – kapitan drużyny). Do całych Mistrzostw drużyna diecezjalna może zgłosić maksymalnie 12 zawodników (do każdego meczu do protokołu maksymalnie 10 zawodników.)- zostało to ustalone na spotkaniu kapitanów podczas poprzednich Mistrzostw. W Mistrzostwach mogą uczestniczyć kapłani inkardynowani do danej diecezji i kapłani zakonni, pełniący aktualnie, na mocy dekretu Przełożonych, funkcje duszpasterskie
na terenie danej diecezji. Liczba kapłanów zakonnych zgłoszonych
do zespołu nie może przekroczyć 50% drużyny. W trakcie rozgrywek wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentów tożsamości oraz legitymacji kapłańskiej celem przedstawienia drużynie przeciwnej bądź Organizatorom. Drużyny przystępujące
do rozgrywek zobowiązane są przed rozpoczęciem dostarczyć podpisane listy zgłoszeniowe wraz z podpisami zawodników dotyczące ponoszenia pełnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas zawodów (każdy indywidualnie ubezpiecza się
od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz oświadczenia, gdzie potwierdzają swoją dobrą dyspozycję zdrowotną.


Hotele

Ks. Damian Drabikowski tel.: 513 106 256


Ks. Maciej Jakubowski tel.: 605 608 239


HOTEL - „Słoneczny Dwór”
ul. Inowłodzka 28 A; 26-300 Opoczno
tel. 607318295


1. Diecezja - KIELCE – 8 osób
2. 3 osoby

HOTEL OPOCZYŃSKI
ul. Graniczna 7; 26-300 Opoczno
tel. 44 7553538


1. Diecezja – TARNÓW – 10 osób
2. Diecezja – ŁÓDŹ – 7 osób

HOTEL – SAVANA
ul. Piotrkowska 61; 26-300 Opoczno
tel. 515141501


z noclegiem 13/14 II
1. Diecezja KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKA – 10 osób
2. Diecezja LUBLIN – 7 osób + 2 osoby tylko nocleg 14/15 II
3. Diecezja TORUŃ – 10 osób

z noclegiem 14/15 II
4. Diecezja CZĘSTOCHOWA – 9 osób
5. Diecezja PELPIN – 12 osób
6. Diecezja SIEDLCE – 10 osób

HOTEL – PARK
ul. Kolberga 2; 26-300 Opoczno
tel. 44 755 31 14


1. Diecezja SANDOMIERZ – 12 osób
2. Diecezja ZAMOŚĆ – 12 osób
3. Diecezja PRZEMYŚL – 11 osób
4. Diecezja ŁOMŻA – 9 osóbSponsorzy